spacer

UIMAHALLIT

Ilmacon Oy on erikoistunut uimahallien vaativaan ilmanvaihtoon. Uimahallien kostean ilman hallinta vaatii tavallisuudesta poikkeavia ratkaisuja ja hyvää fysiikan lakien ja termodynamiikan osaamista. Uimahallit ovat kunnille ylläpitokustannuksiltaan erittäin kalliita kohteita ja huonosti valituilla ja mitoitetuille ilmanvaihtolaitteilla voi käyttökustannukset nousta kohtuuttoman suuriksi. Monissa laitoksissa investointi oikein valittuihin ilmanvaihtolaitteisiin maksaa itsensä nopeasti takaisin ja usein muutos kannattaisi tehdä jo ennen seuraavaa perussaneerausta.

Optimaalisen ilmanvaihtolaitteiston ja oikean lämmöntalteenottomenetelmän löytämiseksi teetimme aiheesta Teknilliseltä Korkeakoululta diplomityön. Työssä simuloitiin viisi yleisintä lämmöntalteenottomenetelmää ja uimahallin kokonaisenergiankulutus ns. standardisäävuotena. Diplomityön löytöjen perusteella toteutimme ilmanvaihtolaitteiston ja automatiikan Lappeenrannan uimahalliin, joka on osoittanut diplomityössä tehdyt teoreettiset päätelmät oikeiksi. Meillä on Lappeenrannan uimahallista 15 minuutin välein otetut lämpötila- ja ilmamäärämittaukset usean vuoden ajalta ja järjestelmän optimaalinen toiminta on näistä tiedoista helppo todeta.

Osaamme arvioida onko kuinka paljon säästöä olisi saatavissa mikäli olemassaoleva ilmanvaihtolaitteisto vaihdettaisiin uuteen, joten uimahallien ilmanvaihto kiinnostaa, ota yhteys, niin tulemme mielellämme keskustelemaan aiheesta tarkemmin.